PER KOLIND

Priser... på billeder fra billedarkiv vil være afhængig af billedets karakter, samt i hvilket forum billederne ønskes anvendt.

Med andre ord er pris noget vi snakker om i hvert enkelt tilfælde.